Formatieberekening

Afhankelijk van het aantal patiënten per praktijk kunt u berekenen hoeveel uur POH minimaal nodig is voor het desbetreffende zorgprogramma. Deze berekening is gebaseerd op de ervaringen van praktijken met een gemiddelde tijdsinvestering per ketenprogramma. Dit is inclusief overleg en tijd voor kwaliteitszorg.

 Astma:

 134 minuten zorg x  aantal te includeren patiënten : 60 minuten : 44 weken =
 totaal formatie (in uren) POH astma per week.

 COPD:

 130 minuten zorg x  aantal te includeren patiënten : 60 minuten : 44 weken =
 totaal formatie (in uren) POH COPD per week.

 CVRM:

 75 minuten zorg x  aantal te includeren patiënten : 60 minuten : 44 weken =
 totaal formatie (in uren) POH CVRM per week. 

 DM:

 145 minuten zorg x  aantal te includeren patiënten : 60 minuten : 44 weken =
 totaal formatie (in uren) POH diabetes per week. 

 Ouderenzorg:

 Hiervoor heeft Menzis een rekentool ontwikkeld. Zie Rekentool Menzis


Handige rekentool ketenzorg
Dit is een rekentool POH-S formatieberekening van alle ketenprogramma’s.

Bij de formatieberekening van ketenzorg hoort wel een nuancering:

  • De berekening is niet berekend op een startende praktijk. Hierbij kost het (veel) meer tijd. De patiënten kennen de routing namelijk nog niet (mogelijk veel no show) en er zullen medicatiewijzigingen komen wat resulteert in meer vervolgconsulten.
  • De berekening is niet berekend op praktijken met veel patiënten met een lage sociaal economische status en/of lage gezondheidsvaardigheden. In deze praktijken kost de zorg veel meer tijd (ongezondere leefstijl, meer morbiditeit, voorlichting is moeilijker, motivatie is vaak laag omdat de patiënten andere problemen hebben).
  • De berekening is niet berekend op casefinding, preventieconsult, maken van ECG’s, enkel arm index of 24-uursbloeddrukonderzoek. Deze zaken vallen immers buiten het DBC.