CalculusVIPLive

In de huisartsenzorg Arnhem e.o. wordt gewerkt met Calculus VIPLive. Met VIPLive worden de werkprocessen vereenvoudigd. Voor huisartsen en POH's betekent dit dat de (keten)zorg in het HIS geregistreerd wordt.


Verwijzing naar ketenpartners
De verwijzingen naar ketenpartners vinden plaats via Calculus VIPLive, het zogenaamde virtuele KIS.  


Declaratieproces
De declaratie van ketenzorgpatiënten gebeurt op basis van de registratie in het HIS:

  • praktijken kunnen handmatig of geautomatiseerd een HIS-extractie inspoelen voor VIPLive voor de declaratie van het desbetreffende kwartaal. Vanuit VIPLive ontvangen de praktijken hierover ieder kwartaal een mail ter herinnering.
  • op basis van de extractie maakt VIPLive een concept-declaratie overzicht dat aan de praktijken voorgelegd wordt via het VIPLive portaal.
  • patiënten waarbij de hoofbehandelaar nog onbekend is zullen op "BEPAAL" staan.
  • praktijken moeten de lijsten vervolgens aanleveren via het VIPLive portaal.
  • na aanlevering door de praktijk wordt het declaratieproces vervolgd door VIPLive en Ketenzorg Arnhem.

Ketenzorg Dashboard
Binnen het "Ketenzorg Dashboard" is het mogelijk inzicht te krijgen in de proces- en uitkomst indicatoren van de verschillende zorgprogramma’s. Per kwartaal (gekoppeld aan de declaraties) worden de uitkomsten getoond in grafieken. Diverse parameters kunnen gekozen worden. Met de doorklikfunctie wordt zichtbaar bij welke patiënten bijvoorbeeld nog geen bloeddruk is geregistreerd, of waar de hoofdbehandelaar specialist is, of patiënten die buiten ketenzorg worden gelaten (no-show/weigeraars). De lijst met patiënten die dit betreft kan geëxporteerd worden naar excel.

Rapportages VIPLive
Voor de praktijk zijn rapportages beschikbaar in VIPLive die een hulpmiddel zijn om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Sommige rapportages geven de praktijk inzicht in de mate waarin landelijke indicatoren worden geregistreerd. Er zijn ook rapportages die ondersteunen bij de praktijkorganisatie (oproepagenda) of door medische risicosituaties op te sporen. De rapporten kunnen door de praktijk in VIPLive worden opgevraagd.

Meer informatie
Er is meer algemene informatie beschikbaar, zoals handleidingen, accounts aanmaken en webinars volgen.