De ontwikkelingen op het gebied van ICT in de eerstelijns huisartsenzorg is volop in beweging. De huidige diensten blijven beschikbaar, terwijl het ICT Service team van Onze Huisartsen werkt aan de ontwikkeling van nieuwe diensten voor huisartsenpraktijken.

Samenwerken en informatie delen

Binnen het domein van eerstelijns huisartsenzorg is veel communicatie, uitwisseling van informatie en samenwerking vereist. Dit gaat steeds meer digitaal en direct verspreid via verschillende systemen en media. Om het samenwerken en het delen van informatie met elkaar in de regio te faciliteren, wordt begin 2024 HUUB (het intranet van Onze Huisartsen) geopend voor medewerkers van praktijken, waarnemers en medewerkers van Onze Huisartsen. Deze omgeving is ook het startpunt voor toegang tot alle systemen die praktijken gebruiken zonder ervoor extra in te loggen.

ICT-vaardigheid

Onze Huisartsen is er voor medewerkers van praktijken, ook op het gebied van ICT-kennis en ICT-vaardigheid. We bieden ondersteuning om ervoor te zorgen dat het werk makkelijker en sneller wordt uitgevoerd. Daarnaast hebben we steeds meer aandacht voor veiligheid en privacy in de digitale omgeving. Welke behoefte ligt er binnen je huisartsenpraktijk? Onze Huisartsen biedt passende trainingen aan. Zo leggen we samen de basis om de ICT-ondersteuning te organiseren.

Ondersteuning digitale praktijk-werkplek

In samenwerking met leveranciers werkt Onze Huisartsen aan een robuuste inrichting van een digitale werkplek voor huisartsenpraktijken. Het gaat om een Microsoft-omgeving met benodigde software, de hardware en het netwerk. De complete set voldoet aan de actuele beveiligingsstandaarden en wordt actief geüpdatet. De geleverde applicaties worden gekoppeld aan de zorgprocessen in de huisartsenpraktijk. Medewerkers ontvangen ICT-ondersteuning met kennis van huisartsenzorg.

Meer informatie

Heb je vragen, neem dan contact op met Nienke Cazemier Mannaerts, Consulent Zorg & ICT.


06-82124737