Vergoeding UZI-pas

06 Jan 2024

Iedere huisartsenpraktijk krijgt alle kosten voor een UZI-pas vergoed, als de praktijk gebruik maakt van het Landelijk SchakelPunt. Huisartsen en waarnemers die diensten draaien op de huisartsenposten in Arnhem en Zevenaar komen in aanmerking voor deze vergoeding.

Landelijk SchakelPunt

Om te kunnen werken met het Landelijk SchakelPunt (LSP) heb je als zorgverlener een UZI-pas en een UZI-servercertificaat nodig. Leden van VzVz die zijn aangesloten op het Landelijk SchakelPunt krijgen de UZI-middelen vergoed.

Ook waarnemend huisartsen krijgen een UZI-pas volledig vergoed. De factuur hiervoor wordt door het CIBG direct aan de zorgverlener verstuurd. De UZI-pas kan binnen twee maanden worden gedeclareerd bij VzVz Derdengelden door het invullen van het declaratieformulier. Dit geldt voor de aangesloten huisartsen en waarnemers bij Onze Huisartsen.

Dit declaratieformulier wordt mede ondertekend door William van Ark, manager Spoedzorg a.i. van de Huisartsendienst, onderdeel van Onze Huisartsen. Je stuurt het formulier naar:
Onze Huisartsen
Postbus 57
6880 AB Velp

Of per e-mail naar: 


We zorgen dat je het formulier zo snel mogelijk ondertekend van ons terug krijgt.

Meer informatie

Meer informatie lees je op de website van VzVz. De factsheet 'Vergoeding UZI-middelen voor huisartsenpraktijken' geeft nog wat meer aanvullende handvatten.

Factsheet vergoeding