Nieuwe werkafspraken cito laboratoriumonderzoek

Er komen regelmatig afwijkende laboratoriumuitslagen binnen bij de huisartsenspoedpost. Dat wordt ervaren als oneigenlijke of incomplete zorg. Dit vraagt om duidelijke werkafspraken rond de cito aangevraagde laboratoriumdiagnostiek.
30 Apr 2024

De regionale laboratoria Unilabs (SHO en Saltro) en Dicoon (Zeker Weten) en Onze Huisartsen hebben de handen ineen geslagen om tot duidelijke en daarmee nieuwe werkafspraken te komen. Deze werkafspraken gelden vanaf 1 april 2024.

Vier aanpassingen om het proces te verbeteren

  1. Het digitale aanvraagformulier van Dicoon (Zeker Weten) wordt aangepast waardoor je als aanvrager aan moet vinken als het onderzoek cito moet gebeuren. Dat was voorheen niet zo. Tevens wordt gevraagd om het telefoonnummer waarop de uitslag doorgebeld moet worden.
  2. Bij Unilabs vragen ze expliciet na naar wie de uitslag doorgebeld moet worden. En als dit de huisartsenspoedpost is, vragen ze na of de zorg overgedragen is.
  3. Beide laboratoria zullen niet meer alle afwijkende waarden doorbellen, maar alleen extreem afwijkende waarden, De doorbelwaarden staan in het onderstaande document.
  4. De verantwoordelijkheid van de aanvrager wordt in de nieuwe werkafspraken meer benadrukt, 

Naar het document

Je komt in een omgeving met beschikbare documenten via Zenya. Klik in het overzicht op het document met de titel: ' Werkafspraken afhandeling (extreem) afwijkende laboratoriumuitslagen op de huisartsenspoedpost'.