Het bereik van het Oncologiezorg Netwerk

Aanvullende zorg wordt steeds vaker verplaatst naar de eerste lijn. Hoe werkt dat eigenlijk? Het Oncologiezorg Netwerk Midden Gelderland (ONMG) Huissen heeft een korte video gemaakt. Samen zorgen ze ervoor de patiëntengroep met en na kanker te bereiken en hen de juiste zorg te bieden.
13 Sep 2023

De zorgverleners binnen het ONMG zien regelmatig dat patiënten met kanker - en na een intensieve behandeling - niet goed weten waar ze met hun hulpvragen terecht kunnen. Hierdoor ontstaat er een gat tussen de tweede en eerstelijns zorg. Om meer bekendheid te geven aan de oncologienetwerken is er een animatie gemaakt.

Samenstelling zorgverleners

Bij een oncologisch netwerk is onder andere een psycholoog, diëtist, ergotherapeut en fysiotherapeut aangesloten. Zij zijn gespecialiseerd en geschoold in het behandelen en ondersteunen van mensen met kanker. In de Verwijsgids Kanker van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) zijn de zorgverleners te vinden die aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen.

Samenwerking met IKNL

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is samen met Proscoop de landelijke dekking van oncologiezorgnetwerken aan het vergroten en de bekendheid aan het verbeteren. De animatie is daar een toepassing van. De animatie is ontwikkeld door het ONMG en het IKNL, samen met een panel van (ex)-patiënten. De animatie is geproduceerd door studenten van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen.

Wachtkamerschermen.nl

Als je als huisartsenpraktijk gebruikmaakt van wachtkamerschermen.nl die via Onze Huisartsen is gefaciliteerd, dan kun je deze animatie vinden in de 'Mediabibliotheek'. Ook kun je de volledige toolbox downloaden om naar eigen inzicht de animatie te delen met je patiënten.

Download de toolbox

Lokale netwerk

Op de website van Oncologiezorg Netwerk Midden Gelderland (ONMG) zijn alle lokale initiatieven en deelnemende zorgverleners bij elkaar verzameld. Dat is per regio of per gemeente ingedeeld. 

Vind het lokale netwerk