Verwijsafspraken GGZ

De verwijsafspraken GGZ voor huisartsenorganisaties en GGZ partijen in de regio Arnhem zijn geactualiseerd. Een helder verwijsproces met duidelijke afspraken zorgt voor een gerichte en snellere doorverwijzing. Vanaf 1 februari 2024 gaan we volgens de nieuwe verwijsafspraken werken.
05 Apr 2024

De belangrijkste afspraken

  • Vermindering terugverwijzingen naar huisarts: de huisarts weegt bij zijn verwijzing de juiste GGZ aanbieder af. Deze GGZ aanbieder kijkt of de inschatting passend is en beoordeelt deze, bij complete verwijsinformatie, binnen vijf werkdagen. Belangrijk: zowel de huisarts als GGZ aanbieder is alert op de inschatting of GGZ of praktische hulp passender is.
  • Het vernemen van elkaars wachttijden: stel dat een patiënt al 6 weken heeft gewacht bij een ggz behandelpraktijk maar wordt doorverwezen naar een passende plek bij een andere ggz behandelpraktijk. Dan plaatst de nieuwe ggz praktijk de patiënt op 6 weken wachttijd op de wachtlijst en niet onderaan de wachtlijst. Zo hoeft de patiënt niet langer te wachten.
  • Behandelverantwoordelijkheid inzichtelijk: inzichtelijk wie wanneer verantwoordelijk is. Kort gezegd: de huisarts tot de intake en daarna de GGZ behandelaar. 
  • GGZ-Overlegtafel Arnhem: geven de verwijsafspraken geen uitkomst? Dan wordt de patiënt bij de overlegtafel besproken. Er wordt afgestemd wie de patiënt wel kan behandelen en die partij neemt dan ook de verdere verantwoordelijkheid. Het inbrengen geldt zowel voor huisartsen als de GGZ. 

De voordelen

  • Helderheid in taken en verantwoordelijkheden: GGZ of huisarts.
  • Meer inzicht over verwachtingen van andere GGZ partijen.
  • Benutten van kennis en kunde van andere (GGZ) partijen.
  • Mogelijkheid om een patiënt in te brengen bij de overlegtafel (als een verwijzing uitblijft).
  • Deelbehandelingen kunnen (eerder) starten.

Nieuwe verwijsafspraken GGZ in een stroomschema 

Om de werkwijze te verhelderen is een online stappenplan samengesteld. Speciaal voor de huisarts en de POH zijn de verwijsafspraken en bijbehorende (vervolg)stappen handig bij elkaar gezet. 

Stappenplan verwijsafspraken GZZ

Regionale Taskforce Wachttijden Arnhem (RTWA)

De Regionale Taskforce Wachttijden Arnhem (RTWA) is een samenwerkingsverband dat als doel heeft wachttijden in de GGZ te verkorten. Een van de activiteiten om dit te bereiken zijn de geactualiseerde verwijsafspraken GGZ.

Interview met Jet Driessen en Marga Bijma

We spreken Jet Driessen van Onze Huisartsen en Marga Bijma van GGz Praktijk over het samenwerken volgens de geactualiseerde verwijsafspraken GGZ. Zij vertellen over hun ervaringen en hoe de verwijsafspraken de samenwerking in de regio kunnen versterken.

Lees het volledige interview (pdf)

Meer informatie

Heb je vragen over de samenwerking en de inhoudelijke verwijsafspraken, dan kun je contact opnemen met Rianne Runhaar, projectleider Werkgroep implementatie Verwijsafspraken.

Heb je vragen over de rol van Onze Huisartsen, neem dan contact op met Jet Driessen, Consulent GGZ.