Verwijsafspraken GGZ | Interview Marga Bijma en Rianne Runhaar

Ken je het TV-programma ‘Hoe heurt het eigenlijk’ nog? Aandacht voor de etiquette. Die gaan niet alleen over de vorm, maar ook over gedrag. Wat zijn de etiquette en goede manieren in de GGZ eigenlijk, in de omgang met elkaar? Dat is precies wat we in Arnhem met elkaar hebben doorgesproken, doorleefd en afgesproken.
15 Jan 2024

En dat leidde tot aha-momenten, uniformiteit in verwijsprocessen en nieuwe relaties tussen verschillende behandelaren. Aanjagers Marga Bijma en Rianne Runhaar lichten de 'Verwijsafspraken GGZ in Arnhem' toe.

Verwijzers hebben veel belang bij goede omgangsvormen. De verwijzer zoekt samen met de cliënt passende zorg, op de juiste plek bij een andere organisatie. De verwijzers en behandelinstellingen hebben veel contact met elkaar. Ze ontvangen en verwijzen cliënten naar elkaar door. Net als bij goede manieren of etiquette is het prettig als met elkaar is afgesproken hoe het nou eigenlijk ‘heurt’, dat verwijzen. Marga Bijma van GGz Praktijk en en Rianne Runhaar (versneller van de Regionale Taskforce Wachttijden GGZ Arnhem) van de Werkgroep Implementatie Verwijsafspraken van de Regionale Taskforce in Arnhem, leggen  uit hoe het werkt.

Verwijsafspraken op de plank

'Bij het verwijzen van de ene ggz-instelling naar de andere ggz-instelling, van huisarts naar ggz, en visa versa... er was in onze regio geen verwijsproces. Elke keer was de verwijzing weer anders vormgegeven. Soms ook met onjuiste informatie of helemaal geen informatie over de cliënt. In de praktijk leidde dit tot conflicten en onbegrip. En dat frustreerde,' legt Bijma uit. Een aantal jaren geleden waren er al verwijsafspraken gemaakt, zodat er uniformiteit zou komen. Maar er was nooit overgegaan tot uitvoering.

Overnemen van de wachttijd

In mei 2022 lagen alle verwijsafspraken vast. Een belangrijke uitkomst van het maken van uniforme verwijsafspraken is het overnemen van de wachttijd van een andere instelling. 'Wat heel ingewikkeld leek in het begin, bleek in de praktijk een eenvoudige oplossing,' aldus Bijma. Rianne Runhaar vult aan: 'Uiteindelijk gaat het erom dat je elkaar vertrouwt. Zowel in het proces als in elkaar. Dat je op elkaar kunt rekenen.'

Lees het volledige interview via Weg van de Wachtlijst

Naar de vernieuwde GGZ-verwijsafspraken in regio Arnhem