Beroepsaansprakelijkheid en rechts­bijstand­verzekering

Onze Huisartsen heeft collectieve afspraken gemaakt met VvAA voor het verzekeren van beroepsaansprakelijkheid en rechts­bijstand­.

Voordeel van het collectief

Het voordeel van het collectief ten opzichte van een individuele polis is dat al het personeel automatisch is meeverzekerd waardoor de huisarts in kwestie niet iedere wijziging hoeft door te geven. Conform de polisvoorwaarden zijn deelnemers automatisch verzekerd voor het uitlooprisico. Deze uitloopdekking geldt zolang het collectief blijft lopen. Tot slot blijkt de premie voor de huisartsen met meerdere (para)medische medewerkers voordeliger te zijn. Voor eenpitters met een of twee assistenten kan een individuele polis qua prijs overigens aantrekkelijker zijn.

In de verzekering zijn de rubrieken 'goed werkgeverschap', 'onderlinge geschillen' en zuivere 'vermogensschade'  meeverzekerd. De vrije advocaatkeuze is niet meeverzekerd.

Wijzigingen doorgeven

  1. Ieder jaar geeft Onze Huisartsen door welke huisartsen gebruik (blijven) maken van de Collectieve Aansprakelijkheidsverzekering Onze Huisartsen, zoals die is afgesloten bij
  2. Onze Huisartsen communiceert de nieuwe tarieven van de Collectieve Aansprakelijkheidsverzekering aan de deelnemende praktijken zo spoedig mogelijk nadat VvAA deze bekend heeft gemaakt .
  3. Praktijken die blijven deelnemen aan de Collectieve Aansprakelijkheidsverzekering hoeven niets te doen. Zonder tegenbericht gaat Onze Huisartsen ervan uit dat de praktijk in het komende jaar blijft deelnemen aan de Collectieve Aansprakelijkheids­verzekering.
  4. Als de praktijk niet langer wil deelnemen aan de Collectieve Aansprakelijkheids­verzekering, geef je dat vóór 1 december van het kalenderjaar door aan Onze Huisartsen via 026 -389 96 50 of per e-mail aan Wilma Wijers, wwijers@onzehuisartsen.nl).
  5. Het aantal deelnemers, en daarmee de totale premie, staat per 1 december van ieder (voorafgaand) kalenderjaar vast. Er kan geen restitutie gegeven worden indien een praktijkhouder gedurende het kalenderjaar stopt met haar/zijn praktijk.
  6. Instroom na 1 december is onder de onderstaande overige bepalingen wel nog mogelijk.

 Overige bepalingen

  1. Wanneer een praktijkhouder gedurende het kalenderjaar stopt met zijn praktijk, vindt er geen restitutie plaats van de betaalde premie.
  2. Wanneer een praktijkhouder gedurende het kalenderjaar instroomt in de Collectieve Aansprakelijkheids­verzekering, wordt naar rato van het kalenderjaar de premie in rekening gebracht.
  3. Onze Huisartsen berekent de bijdrage per praktijk aan de hand van de totaalfactuur van VvAA en incasseert dit bedrag van de deelnemende praktijken.

Onze huisartsen heeft geen invloed op de hoogte van de premie en is niet bevoegd om uitspraken te doen of adviezen te geven over de inhoud van de verzekering. Voor inhoudelijke vragen dient de praktijkhouder zelf contact op te nemen met VvAA.