GGZ Overlegtafel en andere samenwerkingen

Acute GGZ is een samenwerking met de crisisdiensten van Pro Persona, GGNet en Rijnstate. Het doel van deze samenwerking is een veilige, vriendelijke en effectieve zorgverlening voor de patiƫnt in crisis op het gebied van GGZ. De gedeelde verantwoordelijkheid is het uitgangspunt. Onze Huisartsen neemt deel aan andere lokale en regionale overlegorganen, zoals de GGZ Overlegtafel.

Overlegtafel GGZ Arnhem

Als een GGZ-verwijzing niet lukt, vanwege complexiteit of andere belemmering, biedt de Overlegtafel Arnhem uitkomst.  De Overlegtafel Arnhem heeft een vast moment voor overleg. Dat is op een donderdag van 15:30 tot 16:00 uur.

Werkwijze Overlegtafel Arnhem

Geplande data in 2024

Aanmeldformulier Overlegtafel GGZ Arnhem

Overlegtafel GGZ de Liemers

De Overlegtafel de Liemers is wekelijks, online, op dinsdag van 11.00-11.30 uur. Casussen worden anoniem besproken. Een overleg duurt 30 minuten, per casus is er 5 minuten beschikbaar.
De vaste deelnemers lezen de casussen vooraf en zoeken samen met de inbrenger, die altijd zelf aanwezig is, naar passende hulp en begeleiding.

Als huisarts of POH-GGZ kun je een casus aanmelden via het aanmeldformulier. De deadline voor inbreng op dinsdag is de week ervoor op donderdag 12.00 uur. Je kunt dit sturen naar:
overlegtafeldeliemers@ggnet.nl


Aanmeldformulier regionale overlegtafel de Liemers 

Lees ook: Pilot Toegankelijkheid GGZ in de Liemers

Platform Suïcidepreventie Regio Arnhem

Het Platform Suïcidepreventie Regio Arnhem is een samenwerking tussen Rijnstate, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden, IrisZorg, Pro Persona, Onze Huisartsen en de politie. Dit platform reikt handvatten aan voor de herkenning van suïcidaal gedrag en leert hoe professionals hiermee omgaan. Het doel van deze samenwerking is het aantal suïcides te verminderen en de zorg voor suïcidale mensen te verbeteren.

Afspraken consultatie GGZ regio Arnhem

Afspraken verwijzen terugverwijzen en ontslag GGZ regio Arnhem

Landelijke Standaarden en Richtlijnen

NHG standaarden
LESA richtlijnen
GGZ richtlijnen
Trimbos zorgpaden
Landelijke vereniging POH GGZ
Artsenfederatie KNMG