Juridische ondersteuning

Soms kom je voor arbeidsrechtelijke situaties te staan waar je zelf het antwoord niet op weet. Dat kan gaan om een (eenvoudig) advies over een arbeidsovereenkomst, vragen rondom ziekte, het toepassen van wetgeving tot het voeren van lastige gesprekken met disfunctionerende medewerkers. Voor al deze zaken kun je bij Onze Huisartsen arbeids-juridisch advies krijgen.

Lastige gesprekken en ontslag

Er kunnen diverse aanleidingen zijn voor het ontslag van een medewerker. Denk aan vervallen van een arbeidsplaats, langdurige ziekte, ernstig verwijtbaar gedrag, disfunctioneren, een verstoorde arbeidsrelatie of werkweigering. 

Advies, kennis en ervaring van arbeidswetgeving

Onze Huisartsen je kan bijstaan in arbeidsrechtelijke situaties. Het geven van een startadvies is gratis. Als een dossier een grote tijdsinvestering vraagt of als er operationele kosten zijn verbonden, dan ontvang je na overleg een begroting voor de dienstverlening.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Chris Miljoen, jurist arbeidsrecht