Stichting Informatiebeheer Huisartsen Apothekers Arnhem

De Stichting Informatiebeheer Huisartsen en Apothekers Arnhem e.o. (SIHAA) is een samenwerkingsverband van huisartsen en apothekers in Arnhem e.o..

Waarom deze stichting?

Het doel van de SIHAA is het bevorderen van de communicatie en samenwerking tussen huisartsen en apothekers in de regio Arnhem.

De deelnemers van de Stichting, huisartsenpraktijken en apotheken, zijn aangesloten op het cluster Arnhem e.o. en maken gebruik van dezelfde database voor hun HIS (Medicom) en AIS (Pharmacom); een aantal gegevens worden gedeeld.

Het gezamenlijk gebruiken van gegevens en basistabellen vereist een professionele organisatie voor het beheer en onderhoud van deze tabellen en gegevens. Dit beheer is een gedeelde taak van PharmaPartners en de aangesloten huisartsen en apothekers.

De Stichting kent een bestuur en een beheer. Het bestuur stelt de beheerders aan. Het bestuur wordt samengesteld uit apothekers met bestuurstaken in de vertegenwoordigende rechtspersoon en huisartsen met bestuurstaken in de vertegenwoordigende rechtspersoon. De voorzitter is huisarts noch apotheker. De Stichting draagt zorg voor de organisatie van het clusterbeheer.