Leefstijl

Door toename van het aantal mensen met een chronische ziekte als gevolg van onder andere verkeerde voeding en te weinig beweging is in Nederland steeds meer aandacht voor preventie. VWS, verzekeraars en ook individuele zorgverleners richten zich steeds meer op het voorkomen van ziekte en het bevorderen van gezondheid. Centraal hierbij staat het betrekken van de patiënt. Hierdoor kan het effect van begeleiding en behandeling van de patiënt verhoogd worden.

Onze Huisartsen spant zich in om de verbinding te leggen tussen huisartsenzorg en aanbieders en organisaties die inwoners van onze regio kunnen ondersteunen in het aanpassen en verbeteren van hun leefstijl. Samenwerking is aangegaan met de leefstijlcoaches van de verschillende gemeentes in de regio Arnhem, Beweegcentrum Formupgrade, de Herstelcirkel in de wijk, de Gelderse Sportfederatie en Uniek Sporten.

Om u in de praktijk te inspireren en ondersteunen bij het grote aanbod aan leefstijlprogramma’s, is de leefstijlwijzer ontwikkeld.

U kunt deze downloaden en opslaan of uitprinten. In het kader van persoonsgerichte zorg, kunt u samen met uw patiënt doornemen welke manier van ondersteuning het meest passend en gewenst is.

leefstijlwijzer


Mocht je over leefstijlactiviteiten vragen, aanvullingen of voorstellen voor verbetering hebben dan verzoeken wij u contact op te nemen met een van de personen vermeld bij wie is wie.