Online jaarverslag 2021 – een podcastserie

Onze Huisartsen voor de continuïteit van onze huisartsenzorg

  • 2021 toch weer getekend door corona
  • 2021 een jaar van verbinding na een periode van digitaal samenzijn
  • Vanuit sterke coöperatie bijdragen aan de zorgcontinuïteit
  • Het coöperatiegevoel is enorm belangrijk
  • Zorg anders organiseren, Onze Huisartsen kan hierin faciliteren
  • Werken aan de toekomst van de Huisartsenpost
  • Met hart en ziel gewerkt om bewoners van kleinschalige woonvormen te vaccineren
  • Hard gewerkt, maar het voelde niet als een belasting
  • Veel respect voor artsen en medewerkers
  • Parelvisserstocht, een toer van verbinding door de regio