Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Online jaarmagazine 2017

Onze Huisartsen een organisatie in beweging

  • Een jaar waarin we onze anker-, aspiratie- en unieke waarden in gezamenlijkheid hebben bepaald
  • Een jaar waarin we onze dienstverlening en ondersteuning verder hebben uitgebouwd
  • Een jaar waarin de verbinding tussen professionals zowel intern als extern verder is bestendigd
  • Een jaar van veranderingen
  • Een jaar van verdere professionalisering en groei